Training

Training gedrag: de leider van de roedel. Gedurende een dagdeel laat ik zien wat het betekent om leider van een roedel te zijn. Wat beteken jij, als groepsleerkracht of directeur, voor de groep die jij leidt? Wat vraagt dit leiderschap van jou? Wat is professioneel leiderschap. Kan je dat leren of heb je dat van nature?
De training is gericht op kennisoverdracht dat op verschillende manieren wordt aangeboden. Met tips die meteen in de praktijk kunnen worden gebracht.
De training is uiterst geschikt voor iedereen die leiding geeft en zichzelf tegen het licht durft te houden. Goed te combineren met andere trainingen. - © Sylvia Pronk -

Pedagogisch handelen. Omgaan met leerlingen op school is een aaneenschakeling van pedagogisch handelen. Momenten waarop jij, als leerkracht, de juiste beslissing moet nemen. Een reactie die aansluit bij de situatiebeleving van de leerling of de de groep en die de leerling of de groep in staat stelt verder te gaan met de bezigheid. Een reactie die elke keer zeer bewust genomen wordt en rekening houdt met de basisbehoefte van het kind (autonomie, relatie en competentie).
Afstemmen op de basisbehoefte van het moment is essentieel. In een school dient daarover overeenstemming te zijn. Ondanks dat iedereen die in een school werkt dit onderkent kan het zijn dat eenieder dit op eigen wijze in praktijk brengt.
In deze training van een dagdeel houd ik de kernkwaliteit pedagogisch handelen onder de loep. Wat zien we bij ons zelf, in de groep en in de school? Een boeiende training die vooral gaat over jou als leerkracht, intern begeleider of directeur. - © Sylvia Pronk -

Scheiden doe je niet alleen is een twee uur durende training op basis van psycho-educatie geschikt voor rechters, advocaten, mediators (de Raad van Rechtsbijstand heeft aangegeven dat de training inhoudelijk voldoet voor het bijhouden van je specialisatie op gebied van personen- en familierecht). Ook broodnodig voor ouders, scholen, kinderopvang en (school)maatschappelijk werk.
Deze training heeft zich bewezen als instrument om in gesprek te komen/te blijven met beide ouders. Door vooral te richten op psycho-educatie en je eigen mening los te laten kan je ouders het belang doen inzien van het feit dat het kind omgang met beide ouders nodig heeft. Daarnaast kan de training dienen als leidraad als gesprekken dreigen vast te lopen. - © Sylvia Pronk -

Rouw … ook bij kinderen is een twee uur durende training op basis van psycho-educatie. Zeer geschikt voor een groep of gezin die een groot verlies, zoals ziekte of dood, te verwerken krijgen. Een ieder gaat op een unieke manier om met de pijn en het gemis wat de dood met zich meebrengt. Naast je eigen rouw heb je ook te maken met naasten die rouwen. Deze training heeft bewezen dat psycho-educatie het proces van rouw ondersteunt. De training laat zien wat rouw inhoudt en hoe dat gedrag beïnvloedt. De training is er voor zowel volwassenen als kinderen. - © Sylvia Pronk -

Dappere Dino’s is een 'evidence based' programma voor kinderen van 5 tot 10 jaar die terecht komen in een (v)echtscheiding. In 12 sessies leren kinderen omgaan met problemen en emoties rond de scheiding met als doel emotionele- en gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Ik geef deze training in mijn praktijk en op locatie. De training is uiterst geschikt om ingekocht te worden door scholen. - © TNO -

Taakspel is een spel dat kan worden ingezet om werkbereidheid in de groep te vergroten. Docenten en leerlingen leren negatieve feedback te negeren en positieve feedback bevorderen. Ook levert het gedragsregulatie binnen de groep op. Een mooie methodiek, verstopt in een spel, gespeeld tijdens de lessen. - © CED -

Ook maak ik studie dagen op maat, denk aan: de oppositionele groep, pesten, omgaan met feedback, talenten en valkuilen (het kernkwadrant), sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en de heterogene groep binnen het onderwijs (bijvoorbeel groep 2 en 3).

— Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker —