Coaching in het onderwijs

Door vele jaren ervaring in het onderwijs als docent en intern begeleider weet ik goed hoe het is alle ballen hoog te houden. Groepen worden groter. De eisen van de maatschappij zijn hoog. Ouders zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. En meer kinderen vragen specifieke aandacht.

Bij een leerkracht kunnen 'de competenties van de leerkracht' een uitgangspunt zijn om te kijken naar talenten en de valkuilen die daar aan verbonden zijn. Vanuit je eigen talenten durven kijken naar je valkuilen kunnen je inzicht geven in je professionele handelen als 'leider van de roedel'. Inzicht krijgen in je eigen handelen naar de leerlingen, naar ouders en naar collega's maken dat je met plezier naar je werk gaat.

Intern begeleiders hebben een specifieke plek in het team. Dit vraagt van jou flexibel te kunnen denken en handelen. Er wordt van je verwacht mee te denken met de directie, leerkrachten en ouders. Daarnaast is de druk om alles digitaal vast te leggen groot. De verantwoordelijkheid van dit alles kan te groot worden. Het kan zijn dat je gevoel met de werkvloer kwijt raakt, terwijl je dat nou juist zo belangrijk vindt. Ook hier werk ik vanuit jouw talenten om samen te kijken naar hoe het wellicht ook anders kan.

Leiding geven aan een team vraagt veel van een directeur. Het aansturen en motiveren van je team is een uitdaging als het gaat om veranderingen binnen je school. Wat vraagt dat van jou? Ben je sturend, helpen of coachend leider? Hoe ga je om met zware beslissingen, weerstand vanuit je team, kritiek op je professioneel handelen vanuit het bestuur, team of ouders? Samen met jou ga ik op zoek naar jouw kracht als leidinggevende. Naast jouw specifieke hulpvraag kijken we naar communicatiestijlen. We analyseren jouw team zodat je ook daar vanuit talent kan werken. We kijken naar feedback geven en ontvangen.
Bij coaching kan beeld ingezet worden omdat ik gecertificeerd beeldcoach ben. Beeld kan een krachtige aanvulling zijn op de coaching.

— Lichaamstaal:'de woorden zijn niet zo moeilijk maar die verrekte grammatica ... —